Kontakt:

Ing.Bc. Hana Rejmanová
Hostim 151
671 54 Hostim
tel.:777 555 410
hana.rej@seznam.cz
IČ: 76273326

Obchod:

výrobky z ovčí vlny smaltované náušnice

Permakultura (permanent agriculture)

"Pokud nechcete zůstat jen u zdravé zahrady a přemýšlíte i o celém stylu života, najdete si dříve nebo později cestu k permakultuře" (Vlašínová, H. Zdravá zahrada). Tak s tímto výrokem se plně ztotožňuji, je to moje osobní zkušenost. V současné době jsem permakulturou naprosto uchvácena - je to vlastně životní styl šetrný k přírodě.
V zásadě jde o to, že "energetické potřeby daného systému by měly být uspokojovány tímto systémem" (Mollison, B. Úvod do permakultury).

A několik dalších definic permakultury:
- designérský systém pro navrhování trvale udržitelných lidských sídel (Mollison, B. Úvod do permakultury)
- spojení starého selského rozumu, ekologie a nových technologií (Vlašínová, H.)
- spíše spolupráce s přírodou než boj s ní (Fukuoka, Revoluce jedné slámky)
- aplikovaný zdravý rozum (Končko, K.)

Suma sumárum - dle permakulturních principů by měl být náš statek schopen nás uživit, dát nám dřevo na topení, poskytnout dostatek vody. Nové technologie by pak měly zajistit například přeměnu sluneční/větrné energie na energii elektrickou.

Tak a jdeme na to -

12 principů permakulturního designu Davida Holmgrena

(postupně je zkusím popsat tak, jak jsem je pochopila a jak se je snažím realizovat v praxi)

Pozoruj a jednej (krása je v očích pozorovatele)
Permakultura je o hledání souvislostí. Na konkrétní objekt je třeba vždy pohlížet jako na součást většího systému. A jednotlivé prvky systému by si měly navzájem pomáhat (co třeba kurníko-králíko-dílna-skleník :-) ). Systém ovlivňujeme co nejmenšími zásahy - správná řešení bývají jednoduchá. Chyby jsou užitečné, pokud se z nich poučíme - čas věnovaný pozorování tyto chyby minimalizuje. A co ta "krása v očích pozorovatele"? - záleží na našich zkušenostech a znalostech. Třeba takový ošklivý plevel - pro ty, kteří ví, že chrání půdu před vysycháním, transportuje k povrchu půdy živiny a minerály a dokonce se dá se i jíst - tak pro takové je "plevel" navýsost užitečnou rostlinou.

Zachycuj a uchovávej energii (kuj železo, dokud je žhavé)
Výše uvedené přísloví upozorňuje na to, že čas na zachycení energie je omezený - nesmíme promarnit sezónní nadbytek. V době hojnosti uskladňujeme/konzervujeme/sušíme potraviny pro pozdější konzumaci. Sbíráme/uchováváme/vyměňujeme si semena rostlin, následně je využijeme pro výsadbu (viz. společnost Gengel). V nádržích/mokřadech/swejlech uchováváme dešťovou vodu. Dřevo získáváme z vlastních stromů - "kopicování". Zakládáme komposty - zásobárny energie pro půdní mikroorganismy. K zachycení tepla v zahradě využíváme velké kameny. Teplomilné rostliny pěstujeme ve "slunečních pastích".

Získávej výnos (s prázdným žaludkem se špatně pracuje)
Asi je třeba hned dodat - získávej maximální výnos s minimálními náklady. To by měl být jeden z cílů permakulturního snažení. Prvky přírody, které nejsou schopny získat výnos nutný k jejich přežití, zanikají. Permakulturní systém by měl být navržen tak, aby umožňoval soběstačnost (přežití) na všech úrovních. Čas a energii věnujeme tomu, co poskytuje nejdůležitější výnos. K obživě vybíráme odolné, místním podmínkám přizpůsobené a samo se reprodukující rostliny. Pěkným příkladem minimalizace nákladů může být ochrana půdy před vysycháním - mulčování kartonem.

Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (hříchy otců se projevují na dětech sedmé generace)
V moderní společnosti naše energetické potřeby většinou zajišťují oddělené, velké a často velmi vzdálené systémy. Pokud teplo v domě získáme otočením vypínače, asi málokdo bude přemýšlet nad tím, jaké zdroje v jakém množství a jak efektivně byly použity. Ovšem čím více budeme závislí na vlastních zdrojích, tím více nás budou důsledky našeho počínání (zpětná vazba) zajímat.
Opravdu máme čisté svědomí vůči generacím, které přijdou po nás? Vypočítejte si svoji ekologickou stopu.

Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (příroda sama ví, co dělá)
Přírodní zdroje, které využíváme, nesmí být naší činností nenávratně zničeny. Výsledkem rozumného využití přírodního zdroje je celá řada vedlejších produktů s různou hodnotou. Pokud je zdroj ze 100% přeměněn na jediný produkt, pravděpodobně se jedná o znehodnocení celé řady dalších zajímavých možností využití. Příkladem může být strom, jehož dřevo lze použít k topení, ke stavebním účelům, k výrobě nábytku,... A co takhle tlející kompost - ten může třeba vyhřívat skleník. Obnovitelnými přírodními službami jsou např. čistící schopnosti vodních systémů (kořenová čistička), pasoucí se zvířata (žací stroj a hnojení), leguminózní rostliny (produkují do půdy dusík a zvyšují tak její úrodnost).

Nevytvářej odpad (kdo šetří, má za tři)
A jak na to? Zde je návod:

odmítej,

redukuj,

opakovaně využij,

opravuj,

recykluj

Navrhuj od vzorů k detailům (pro stromy nevidět les)
Při plánování rozmístění jednotlivých prvků na permakulturním pozemku využíváme tzv. zón. Permakulturní zóny jsou více či méně soustředné oblasti s různou intenzitou využívání.
Zóna 0 - centrum aktivit (obytný dům)
Zóna 1 - nejbližší okolí domu, nejlépe kontrolovaná a nejintenzívněji využívaná plocha (intenzivní zahrádka, dílny, skleník, kompost, sušení prádla, ptačí krmítko)
Zóna 2 - zóna částečné péče (zahrada, malé ovocné stromy, ovocné keře, malá domácí zvířata, stodola, kurník, ohniště, úl, sklad dřeva)
Zóna 3 - farmářská zóna (ovocný sad, pastviny, pole)
Zóna 4 - zóna minimální péče (stromy na dřevo, plané stromy a keře)
Zóna 5 - divočina - zcela bez lidských zásahů
A na závěr malý testík - kam byste umístili bylinkovou spirálu, abyste si mohli pro pažitku odskočit v pantoflích? Správně! - do zóny 1.

Dej přednost začleňování před oddělováním (více rukou, méně práce)Využívej malých a pomalých řešení (pomalí a vytrvalí vyhrávají)Využívej rozmanitosti a važ si jí (nedávej všechna vejce do jednoho košíku)Využívej krajů a važ si okrajových systémů (nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)